Privacy­beleid

Users of the website Sounders Music

Sounders Music respects the privacy of all users of its website and ensures that the personal information that the user may provide to Sounders Music (by e-mail and/or by filling in the contact form) is always confidential and is practiced in accordance with the General Data Protection regulation (AVG). This privacy policy covers the following topics:

 1. Purposes of data processing
 2. Security level
 3. Marketing activities
 4. Rights of data subjects
 5. Cookies
 6. Contact details
 7. Adjustment of privacy policy
Downloaden

1. Purposes of data processing

The personal data that you provide to sounders Music via one of the Sounders Music websites or by e-mail will only be used for the following purposes:

 • Reageren op algemene informatieaanvragen;
 • Afsluiten en verwerken van het lidmaatschap van Sounders Music en de Talent Portal;
 • Communicatie met deelnemers van Sounders Music;
 • Het onderhouden van de relatie met deelnemers van Sounders Music;
 • Communicatie inzake een Sounders Music talentenjacht;
 • Het onderhouden van de relatie tussen Sounders Music artists, music lovers, fans, investeerders en music professionals

2. Beveiligingsniveau

Sounders Music beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen. Daarmee minimaliseren we het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en ongevraagde wijziging. Daartoe maken we gebruik van firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5.

3. Marketingactiviteiten

Sounders Music houdt, in het kader van marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van de bezoekers van haar website. Met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, kunnen worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Sounders Music kan gegevens van deelnemers tevens gebruiken om de relatie met derden te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met deelnemers over evenementen en kansen die zich aan doen binnen de muziekindustrie.

4. Rechten van betrokkenen

Gebruikers hebben te allen tijde recht op inzage in hun gegevens. Gebruikers kunnen ons verzoeken om correctie of verwijdering van hun persoonsgegevens. Gebruiker dient bij een correctieverzoek schriftelijk of via e-mail aan te geven welke wijzigingen hij wenst. Verwijdering kan op schriftelijk of emailsweegs verzoek van een gebruiker worden doorgevoerd, indien de gegevens van de betreffende gebruiker niet meer ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld

Voor leden geldt dat zij Sounders Music kunnen verzoeken om verwijdering van de persoonsgegevens die verband houden met een lidmaatschap, zodra het lidmaatschap is beëindigd. We dragen er in ieder geval zorg voor, dat persoonsgegevens van gewezen leden niet langer dan noodzakelijk door ons worden bewaard en in ieder geval niet langer dan 5 jaar.

5. Cookies

Evenals andere commerciële websites maakt ook onze website gebruik van de standaard techniek genaamd: ”cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website op uw computer aangemaakt worden. De cookies bevatten meestal info over de acties die u op die website ondernomen hebt: welke voorkeuren u heeft ingesteld en welke pagina’s u heeft bezocht. U kunt in uw webbrowser aangeven of u cookies wilt toestaan of niet.

6. Contactgegevens

Vragen en verzoeken rond de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u richten aan: info@soundersmusic.com

Op werkdagen zijn we tussen 09:00 en 17:00u telefonisch te bereiken op +31 10 261 33 84

Sounders Music is gevestigd aan de Lange Viestraat 2b, 3511 BK, Utrecht

Aanpassen privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.soundersmusic.com) worden gepubliceerd.

Bedankt voor uw bezoek aan de Sounders Music website en het lezen van ons privacybeleid. Copyright © 2023 Sounders Music. Alle rechten voorbehouden.

JAN 2023